Våre prosjekter

Gjermundshaug Anlegg AS

Vi har gjennom høsten 2021 vært innleid hos Gjermundshaug Anlegg AS på diverse prosjekter rundt på Hedemarken.

Vi fortsetter samarbeidet gjennom vinteren 2022, i Sørumsand.

Tomt Krabyskogen Industriområde

Vi skal, i løpet av vinteren 2022, opparbeide vår egen tomt på Krabyskogen Industriområde.

Totalt skal 40000m3 overskuddsmasse kjøres til deponi.

Kyllingfjøs Dyste

Vi har utført grunnarbeid på tomt til nytt kyllingfjøs i Kolbu.

Svartdalsvegen Toten Almenning Lodd 3

Vi har siden August bygd ny skogsbilvei for Toten Almenning Lodd nr 3.

Ca 1,5km er bygd i 2021, og vi skal våren 2022 starte på bygging av siste etappe på ca 1 km .

Anlegg Øst Entreprenør AS

Vi har høsten 2021 vært med Anlegg Øst Entreprenør AS med arbeid flere steder langs Fylkesveiene på Toten.

Reinsvoll Stasjon

Vi har siden April arbeidet med nytt dobbeltspor samt nye plattformer på Reinsvoll Stasjon på Gjøvikbanen som underentreprenør for PEAB Anlegg AS.

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av våren 2022.

Plansilo Tomt Owra Samdrift

Vi er igang med tomt for ny Plansilo hos Owra Samdrift i Skreia.

Denne skal være klar til innheising av elementer i mai 2021.

Skogsbilvei Holstad

Vi har siden Januar 2021 drevet med bygging av skogsbilvei for 2 private grunneiere på Skreia.

Her skal vi bygge 1,1 kilometer med vei slik att skogeierene kommer lettere til med transport av tømmer ut fra skogen.

Veien skal være ferdig våren 21.

VA Anlegg Kvikstadengen

Siden Nyttår 2021 har vi drevet med ett VA Anlegg for Østre Toten Kommune.
Her skal vi legge nye vann og avløpsledninger og koble på private husstander til det kommunale nettet.

Odal Vind

Siden November 2020 har vi vært med Peab Anlegg AS på 2 stk trafotomter i di nye Vindmølleparkene i Nord Odal. Her har vi hatt grunnarbeid på trafostasjonene på Sognkjølen og på Engerfjellet.

Arbeidet skal være ferdig våren 2021.

Nytt næringsbygg Protomek Raufoss

Vi har siden Våren 2020 hatt Grunnarbeid, for nytt næringsbygg for Protomek AS på Prøven industripark på Raufoss.

Arbeidet her skal være ferdig sommeren 2021.

Knutsetervegen Toten Almenning Nr 2

Vi har i 2020/2021 bygd 3 kilometer med skogsbilvei for Toten Almenning Lodd nr 2 mellom Storbrenna og Knutsetra.

Her har vi gjort veibygging med mye fjellspregning. Det gjenstår noe oppussingsarbeid våren 2021

E6 Moelvkrysset

Siden November 2019 har vi hatt vår største jobb noensinne. Vi ble valgt til og utføre grunnarbeid på nye E6 Moelvkrysset som underentreprenør for PEAB Anlegg AS.

Her skal vi utføre blant annet:

Grunnarbeid for 2stk 2×2 felts bruer, 3 stk kulverter, 1,2km med 4felts E6, ca 1100+ med VA, Overvannsgrøfter,  2stk nye rundkjøringer ny pendlerparkering og ca 1km med ny fylkesveg med gang og sykkelvei. Arbeidet skal være ferdig innen Juli 21 . Totalt har vi hatt 55 mann , som har arbeidet på dette prosjektet.

Boring/Sprengning

Vi tar på oss alt innen Boring og Spregning.

Har du spørsmål?

​Vi har rask responstid og er alltid ​tilgjengelig for å svare på dine spørsmål.

Send oss en henvendelse via skjemaet, eller ring oss på telefon
99 54 76 35