Reinsvoll Stasjon

Vi har siden April arbeidet med nytt dobbeltspor samt nye plattformer på Reinsvoll Stasjon på Gjøvikbanen som underentreprenør for PEAB Anlegg AS.

Arbeidet skal ferdigstilles i løpet av våren 2022.