Tomt Krabyskogen Industriområde

Vi skal, i løpet av vinteren 2022, opparbeide vår egen tomt på Krabyskogen Industriområde.

Totalt skal 40000m3 overskuddsmasse kjøres til deponi.